O spoločnosti  PRIMUM

Spoločnosť Primum s.r.o. patrí do skupiny InterCora. Developerská skupina pre komerčné nehnuteľnosti pôsobí na českom trhu od roku 1991. Zaoberá sa výstavbou a prenájmom nehnuteľností predovšetkým pre maloobchod. Skupina InterCora navrhla a prenajala už viac ako 250 nákupných centier o celkovej výmere viac ako 1,5 mil. m2 prevádzkovej plochy.

Aktuálne na prenájom

Pre informácie o prenájmoch v našich obchodných centrách prejdite na web firmy InterCora.

InterCora v evropě

Kontaktný formulár

+

Kancelária Bratislava

Primum s.r.o.
Záhradnicka 34
821 08 Bratislava

telefon: +421 255 571 516

Kancelária Plzeň

InterCora, spol. s r.o.
Lochotínská 18
301 00 Plzeň

telefon: +420 377 510 411
telefax: +420 377 541 119

PRIMUM s.r.o.

IČ: 35 789 646
IČ DPH: SK2020278678

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 21870/B 
zastúpená Ing. Ivanom Hlaváčkom, konateľom